Návod na aplikaci a zpracování samonivelizačních podlahových stěrek Baumit

11.7.2012Pro úspěšné zpracování je důležité posouzení podkladu. Musí být pevný, bez uvolňujících se částic, nezmrzlý, zbavený prachu apod. Teplota vzduchu i podkladu nesmí být nižší než +5 stupňů.

Na silně nasákavé podklady doporučujeme výrobek Baumit Grund. Na slabě nebo na nenasákavé podlady Baumit SuperGrund. Před aplikací samonivelizační stěrky je potřeba dodržet technologickou přestávku minimálně 12 hodin.

Při aplikaci stěrky s vrstvou nad 3mm použijeme Baumit okrajovou dilatační pásku.

Podlahové stěrky smísíme s předepsaným množstvím čisté chladné vody. Vhodným mísidlem (max. 600 otáček za minutu) mícháme do správné konzistence bez hrudek po dobu cca. 2 minut. Stěrku doporučujeme míchat klecovou míchací metlou. Použitím jiného tvaru může docházet k nadměrnému provzdušňování směsi.

Zpracovatelnost hmoty je cca. 30 minut. Při nižší teplotě se doba zpracovatelnosti prodlužuje, za vyšších zkracuje. Nikdy nesmíme přilívat vodu během zpracování a nepřidáváme žádné mrazuvzdorné nebo urychlující prostředky.

Po namíchání nalijeme směs na připravený podklad a hladítkem rovnoměrně zapravíme do roviny. Po aplikaci použijeme pro odvzdušnění ježatý váleček s trny. Válečkem si také můžeme pomáhat při rozprostření stěrky do plochy místnosti. Odvzdušnění provedeme dvakrát ve dvou směrech.

Čerstvě zalitou plochu chráníme před průvanem, přímým slunečním zářením a vyvarujeme se zapnutí podlahového topení. Dobá zrání samonivelizační stěrky při tloušťce 3mm je 24 hodin.

Samonivelační stěrky Baumit naleznete na www.fasady-shop.cz/samonivelacni-sterky/


Fotografie - Návod na aplikaci a zpracování samonivelizačních podlahových stěrek Baumit