Tepelné izolace

Zateplit či nezateplit panelový dům?

Zateplit či nezateplit panelový dům?

18.10.2010   V dnešní době růstu cen téměř za vše, je nezbytné činit opatření, ke snižování nákladů spojené s bydlením. Zateplení je jedním z prostředků, jak tyto náklady snížit…

Jaké jsou druhy tepelných izolací?

Jaké jsou druhy tepelných izolací?

17.8.2010   Pokud budeme mluvit o tepelné izolaci, musíme si říci, jaké vlastnosti u ní sledujeme. Nejdůležitější vlastností je součinitel tepelné vodivosti λ, uváděný v jednotkách W/(m.K)…

Izolace pomocí odrazivosti tepelného záření

Izolace pomocí odrazivosti tepelného záření

17.8.2010   Izolace pomocí odrazivosti tepelného záření Při úvahách o tepelných izolacích na bázi odrazivosti tepelného záření (reflexní nátěry speciálními barvami například nátěrovou…

Tepelné izolace v souvislosti s vlhkostí v konstrukci

Tepelné izolace v souvislosti s vlhkostí v konstrukci

17.8.2010   V každém vzduchu je určité množství vodní páry. Pokud dojde ke snížení teploty pod tzv. rosný bod, začne vodní pára kondenzovat. To známe z přírody, kdy při ochlazení vzduchu…

Stavební systém MED a MEDMAX společnosti IZOPOL

Stavební systém MED a MEDMAX společnosti IZOPOL

16.8.2010   Celosvětovým trendem stavitelství 21.století jsou energetický úsporné domy. Na trhu již je několik zajímavých možností od staveb z konopí, či lisovaných přírodních panelů přes…

Interiérové zateplování - risk nebo zisk?

Interiérové zateplování - risk nebo zisk?

16.8.2010   Bezesporu nejvhodnější způsob zateplení je zateplit objekt z exteriéru. Co ale dělat, když nám to podmínky nedovolí? V tomto případě je asi jedinou vhodnou variantou kvalitně provedé…

Síla tepelné izolace domu a součinitel prostupu tepla konstrukcí

Síla tepelné izolace domu a součinitel prostupu tepla konstrukcí

16.8.2010   Tuto otázku lze pojmout dvěma způsoby. Jedním z nich je, jaké mají být součinitele prostupu tepla podle normy a druhým je, co lze z praktického hlediska považovat za moudré. Nyní se budu…