Omítkoviny

Sanační omítkové systémy Baumit

Sanační omítkové systémy Baumit

30.3.2012   Vyznačují se vysokou pórovitostí, nízkou nasákavostí a difúzním odporem. Umožňují rychlý přesun vlhkosti ze zdiva do vnějšího prostředí. Tím se eliminuje vzlínaní vody ve zdivu…

Ekologie při zpracování suchých omítkových a maltových směsí

Ekologie při zpracování suchých omítkových a maltových směsí

4.10.2011   Suché omítkové směsi Baumit jsou přírodní produkty, vyrobené na bázi vápenocementových drtí a dalších přísad. Díky tomu se zlepšují jejich ekologické vlastnosti a zpracovatelnost…