Články & návody


Katalog

STŘECHY Rosskohl - klempířství, pokrývačství, tesařství v Olomouci a okolí.

 

Fasady-shop.cz - Fasádní barvy, zateplení, omítky Baumit - maloobchodní i velkoobchodní prodej.

 

Keramika CZ s.r.o. - Velkoformátová dlažba a obklady různých tvarů, designu a barvy.

  

A-Z STAVBY Blažek s.r.o. - Kompletní stavební práce Brno.

 

FINEP CZ a.s. - Developer, jenž staví moderní novostavby v Praze.

 

KLIMASPOL. spol. s r.o. - Dodávka, montáž a komplexní servis klimatizací v Brně a okolí.

   

Oknoplastik s.r.o. - Výroba a montáž oken na míru.

 

Quality Group s.r.o. - Technický a stavební dozor.

 

CASCADE-kuchyně s.r.o. - Nábytek na míru.

 

Bíba-zahradní architektura, s. r. o. - projekce, realizace a údržby zahrad a veřejné zeleně.

Sanační omítkové systémy Baumit

Vyznačují se vysokou pórovitostí, nízkou nasákavostí a difúzním odporem. Umožňují rychlý přesun vlhkosti ze zdiva do vnějšího prostředí. Tím se eliminuje vzlínaní vody ve zdivu směrem nahoru. Na rozdíl od běžných vápenocementových omítek nedochází k výkvětům solí na povrchu omítky. Vysoký obsah pórů v sanačních omítkách vytváří dostatečnou kapacitu pro ukládání solí a jejich objemové změny tak nemají za následek destrukci omítky. Životnost sanačních omítek na vlhkém zdivu je proto mnohem delší oproti životnosti běžných omítek a povrch omítky zůstává suchý a v technicky dobrém stavu.

Zde uvádíme přehled základních výrobků pro sanační omítkové systémy Baumit:

  • Baumit Sanova přednástřik – síranovzdorný cementem pojený přednástřik
  • Baumit Sanova L - pro sanační omítkový systém se zvýšenými tepelně izolačními vlastnostmi určený na sanaci mírně vlhkých a částečně zasolených staveb v nad soklových partiích
  • Baumit Sanova S – pro sanační omítkový systém se zvýšenou mechanickou odolností určený pro soklové partie budov
  • Baumit Sanova WTA – pro sanační omítkový systém určený k ekologické sanaci vlhkých a zasolených staveb, především památkově chráněných objektů v interiéru exteriéru
  • Baumit Sanova W - pro sanační omítkový systém s obdobným použitím jako Baumit Sanova WTA
  • Baumit Sanova MonoTras H – pro jednovrstvý sanační systém bez podílu cementu, určený především pro ruční zpracování a pro památkově chráněné objekty.
  • Baumit Sanova omítka štuková – silně hydrofobizovaná přírodně bílá vápenocementová štuková omítka ručně zpracovatelná

Všechny výrobky odpovídají nejnovějším požadavkům WTA – Vědeckotechnické společnosti pro sanaci staveb a péči o památkové objekty.

Bez toho aniž by byl znám stav objektu, není možné navrhnout konkrétní opatření nebo sestavit rozpis požadovaných prací. Sanačním průzkumem je potřeba se zaměřit na zjištění vlhkosti zdiva a stupně zasolení. Poté navrhnout konkrétní sanační opatření.
Poškozenou a drtivou omítku je třeba odstranit, maltu ze spár vyškrábat do hloubky nejméně 2cm. Poškozené zdící prvky nahradit novými. Jako adhezní vrstvu je třeba aplikovat Baumit Sanova přednástřik, který je potřeba chránit před rychlým vysycháním a dle potřeby i vlhčit.
Dle sanačního průzkumu, povahy objektu, oblasti použití, případně pracovníků památkové péče zvolit správný sanační systém Baumit.
Konečná povrchová úprava systému musí umožnit prostup vodní páry a zároveň plnit funkci ochrannou a estetickou. Povrch musí být řádně vyzrálý a dle charakteru může být aplikována probarvená omítka Baumit (SilikatTop, SilikonTop, NanoporTop), fasádní barva Baumit (SilikatColor, SilikonColor nebo Baumit vápenná barva). Při několikanásobném nanášení je nutné dodržet technologickou přestávku min. 12 hodin mezi nátěry.

Doplňující nabídka výrobků Baumit:
Baumit těsnící pěna, Baumit antisulfátová pěna, Baumit impregnace, Baumit SpeedFix, Baumit Trasit plus.

Více produktů a informací naleznete na stránkách www.fasady-shop.cz a také na www.baumit.cz.

Fotografie