Energie, úspory při vytápění

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Jak funguje tepelné čerpadlo?

27.6.2022   Pod tíhou současných změn v energetice jste začali i vy přemýšlet, jak doma vyřešit vytápění? Možná je na čase vyměnit váš starý a pomalu dosluhující kotel. Možná zrovna…

Kolik může domácnost ušetřit díky šedé vodě?

Kolik může domácnost ušetřit díky šedé vodě?

9.6.2022   Není voda jako voda. Přízviskem „černá“ se například označuje splašková voda s obsahem fekálií a moči. Pro běžné domácnosti je však mnohem zajímavější voda šedá, kterou je…

Vybrat radiátory není jen tak. Jak neudělat chybu?

Vybrat radiátory není jen tak. Jak neudělat chybu?

2.6.2016   Pustili jste se do rekonstrukce bydlení, v rámci které vyměňujete staré radiátory za nové? V tom případě se nabízí otázka, jakým způsobem vybírat a na co se zaměřit. Praktické…

Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budov

18.10.2010   Průkaz energetické náročnosti budovy a Energetický štítek obálky budovy určuje energetickou náročnost budovy. Stejně jako si můžete koupit ledničku podle její energetické třídy…

Tepelné mosty

Tepelné mosty

18.10.2010   Téma teplených mostů dnes stále více nabývá na významu a to z důvodu stále rostoucích energetických nároků na budovy.Tepelné mosty existovaly již mnohem dříve, tento problém však…

Zateplit či nezateplit panelový dům?

Zateplit či nezateplit panelový dům?

18.10.2010   V dnešní době růstu cen téměř za vše, je nezbytné činit opatření, ke snižování nákladů spojené s bydlením. Zateplení je jedním z prostředků, jak tyto náklady snížit…

Návratnost investice zateplení rodinného domu

Návratnost investice zateplení rodinného domu

18.10.2010   Již v úvodu musím konstatovat, že dodatečné tepelné izolace leckdy nejsou ekonomicky opodstatněné. Je však nutné si uvědomit, že účelem tepelné izolace není pouze spořit tepelnou…

Kolik tepelné energie uniká z rodinného domku okny?

Kolik tepelné energie uniká z rodinného domku okny?

17.8.2010   Na tuto otázku není jednoduché odpovědět, protože jednak vždy záleží na tom, o jak izolovanou stavbu se jedná, jednak jaké jsou tepelné zisky z vnitřního prostředí a jaké ze slunce…

Jaké jsou druhy tepelných izolací?

Jaké jsou druhy tepelných izolací?

17.8.2010   Pokud budeme mluvit o tepelné izolaci, musíme si říci, jaké vlastnosti u ní sledujeme. Nejdůležitější vlastností je součinitel tepelné vodivosti λ, uváděný v jednotkách W/(m.K)…