Energie, úspory při vytápění

Vybrat radiátory není jen tak. Jak neudělat chybu?

Vybrat radiátory není jen tak. Jak neudělat chybu?

2.6.2016   Pustili jste se do rekonstrukce bydlení, v rámci které vyměňujete staré radiátory za nové? V tom případě se nabízí otázka, jakým způsobem vybírat a na co se zaměřit. Praktické…

Průkaz energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budov

18.10.2010   Průkaz energetické náročnosti budovy a Energetický štítek obálky budovy určuje energetickou náročnost budovy. Stejně jako si můžete koupit ledničku podle její energetické třídy…

Tepelné mosty

Tepelné mosty

18.10.2010   Téma teplených mostů dnes stále více nabývá na významu a to z důvodu stále rostoucích energetických nároků na budovy.Tepelné mosty existovaly již mnohem dříve, tento problém však…

Zateplit či nezateplit panelový dům?

Zateplit či nezateplit panelový dům?

18.10.2010   V dnešní době růstu cen téměř za vše, je nezbytné činit opatření, ke snižování nákladů spojené s bydlením. Zateplení je jedním z prostředků, jak tyto náklady snížit…

Návratnost investice zateplení rodinného domu

Návratnost investice zateplení rodinného domu

18.10.2010   Již v úvodu musím konstatovat, že dodatečné tepelné izolace leckdy nejsou ekonomicky opodstatněné. Je však nutné si uvědomit, že účelem tepelné izolace není pouze spořit tepelnou…

Kolik tepelné energie uniká z rodinného domku okny?

Kolik tepelné energie uniká z rodinného domku okny?

17.8.2010   Na tuto otázku není jednoduché odpovědět, protože jednak vždy záleží na tom, o jak izolovanou stavbu se jedná, jednak jaké jsou tepelné zisky z vnitřního prostředí a jaké ze slunce…

Jaké jsou druhy tepelných izolací?

Jaké jsou druhy tepelných izolací?

17.8.2010   Pokud budeme mluvit o tepelné izolaci, musíme si říci, jaké vlastnosti u ní sledujeme. Nejdůležitější vlastností je součinitel tepelné vodivosti λ, uváděný v jednotkách W/(m.K)…

Izolace pomocí odrazivosti tepelného záření

Izolace pomocí odrazivosti tepelného záření

17.8.2010   Izolace pomocí odrazivosti tepelného záření Při úvahách o tepelných izolacích na bázi odrazivosti tepelného záření (reflexní nátěry speciálními barvami například nátěrovou…

Tepelné izolace v souvislosti s vlhkostí v konstrukci

Tepelné izolace v souvislosti s vlhkostí v konstrukci

17.8.2010   V každém vzduchu je určité množství vodní páry. Pokud dojde ke snížení teploty pod tzv. rosný bod, začne vodní pára kondenzovat. To známe z přírody, kdy při ochlazení vzduchu…