Články & návody


Katalog

 Fasady-shop.cz - Fasádní barvy, zateplení, omítky Baumit - maloobchodní i velkoobchodní prodej.

 

Keramika CZ s.r.o. - Velkoformátová dlažba a obklady různých tvarů, designu a barvy.

 

KADAŇKA stav s.r.o. - Celková rekonstrukce bytu.

 

A-Z STAVBY Blažek s.r.o. - Kompletní stavební práce Brno.

 

FINEP CZ a.s. - Developer, jenž staví moderní novostavby v Praze.

 

KLIMASPOL. spol. s r.o. - Dodávka, montáž a komplexní servis klimatizací v Brně a okolí.

  

SEDMA International s.r.o. - Bezrámová posuvná okna a dveře.

 

Oknoplastik s.r.o. - Výroba a montáž oken na míru.

 

Quality Group s.r.o. - Technický a stavební dozor.

 

CASCADE-kuchyně s.r.o. - Nábytek na míru.

 

Komíny Plachý - Třísložkové (dvoupláštové) nerezové komíny.

Izolace pomocí odrazivosti tepelného záření

Izolace pomocí odrazivosti tepelného záření

Při úvahách o tepelných izolacích na bázi odrazivosti tepelného záření (reflexní nátěry speciálními barvamifolie například nátěrovou hmotou THERMOSHIELD anebo reflexní fólie) je nutné si uvědomit, kolik tepla přichází na konstrukci (respektive z konstrukce uniká) zářením a kolik vedením a prouděním. Pokud bude sálavá složka tepla významná, pak je jistě vhodné použít reflexivní materiály. To může být vhodné například tam, kde se chceme chránit před nadměrným teplem, ať se již jedná o sálavé sluneční záření, sálání tepla od různých strojních zařízení a jiných technologií, od sálavých topných zdrojů, od otevřeného ohně a podobně. Pokud se však přenos tepla děje vedením v materiálech, anebo prouděním vzduchu, či kapalin, je použití reflexivních materiálů málo významné, neboť většina tepelné energie se bude přenášet dalšími způsoby.

Při uvažování významu reflexních materiálů na tepelné izolace je také nutné si uvědomit, že v příslušném vzorci na výpočet přenosu tepla zářením figuruje čtvrtá mocnina absolutní teploty (tedy teploty měřené v Kelvinech, kde 0 K = -273,16°C). V praxi to znamená, že pokud máme teplotu +20°C, je absolutní teplota +293 K a její čtvrtá mocnina 7 370 miliónů K. Čtvrtá mocnina absolutní teploty vyšší o 20°C (313 K) je 9 598 miliónů. Pokud tedy provádíme tepelnou izolaci mezi prostředím o teplotě 20°C a 40°C, je rozdíl násobících členů 76%. Pokud bychom však prováděli tepelnou izolaci mezi prostředím, které má 0°C a 20°C, je tento rozdíl členů pouze 32%. Z toho je patrné, že při snižujících se teplotách se snižuje i účinnost reflexních fólií. V žádném případě nechci tímto napadat používání reflexních fólií, pouze je vždy nutné si uvědomit, proč je chceme použít, proti čemu nás mají ochránit, nebo jaké teplo zadržet, jak velká složka přenosu tepla je radiační a jak dochází k unikání tepla vedením a prouděním.

Zde je například nutné poznamenat, že použití reflexní fólie pod beton, pokud bude reflexní fólie přímo ve styku s betonem, nemá z hlediska tepelných izolací žádný význam, protože zde není žádná složka přenosu tepla radiací, ale veškeré teplo se přenáší vedením.

Použití reflexního nátěru stěn z interiéru nám také příliš tepla neušetří, neboť zde se zase většina přenosu tepla děje vedením a hlavně prouděním vzduchu.

Naopak použití reflexní fólie pod taškovou krytinu jako ochrana proti přehřívání v létě je velmi vhodné, protože zde se tašky rozpálí slunečním zářením a dále teplo vyzařují na tepelnou izolaci pod nimi. Zde je tedy radiační složka velmi vysoká a použití reflexních vlastností materiálu jako ochrana před přehříváním od slunce má význam.Autor: Ing. Roman Šubrt, specialista na oblast energií, energetický auditor www.e-c.cz, 15.1.2009

Fotografie