Články & návody


Katalog

 Fasady-shop.cz - Fasádní barvy, zateplení, omítky Baumit - maloobchodní i velkoobchodní prodej.

 

Keramika CZ s.r.o. - Velkoformátová dlažba a obklady různých tvarů, designu a barvy.

 

KADAŇKA stav s.r.o. - Celková rekonstrukce bytu.

 

A-Z STAVBY Blažek s.r.o. - Kompletní stavební práce Brno.

 

FINEP CZ a.s. - Developer, jenž staví moderní novostavby v Praze.

 

KLIMASPOL. spol. s r.o. - Dodávka, montáž a komplexní servis klimatizací v Brně a okolí.

  

SEDMA International s.r.o. - Bezrámová posuvná okna a dveře.

 

Oknoplastik s.r.o. - Výroba a montáž oken na míru.

 

Quality Group s.r.o. - Technický a stavební dozor.

 

CASCADE-kuchyně s.r.o. - Nábytek na míru.

 

Komíny Plachý - Třísložkové (dvoupláštové) nerezové komíny.

Návod na použití Baumit jádrové omítky

Baumit jádrová omítka je průmyslově vyráběná omítková směs složená z vápenného hydrátu, cementu, omítkového písku a dalších přísad.

Je dobře paropropustná, použitelná v exteriéru i interiéru, určená pro ruční omítání. Její zrnitost je 4mm.

Před samotným nanášením je nutné povrch zbavit prachu, mastnoty, uvolňujících se částic. Musí být dostatečně drsný a suchý. Nesmí být vodoodpudivý. V kombinaci s pálenými cihlami, cihelnými bloky, betonovými tvárnicemi, pórobetonem, betonem nebo klasického kameniva je třeba aplikovat před nanášením Baumit přednástřik. Po jeho nanesení dodržíme technologickou přestávkou minimálně 3 dny. Teplota vzduchu, podkladu i materiálu nesmí klesnout pod +5 stupňů. Vysoká teplota vzduchu a nízké teploty mohou výrazně prodloužit dobu tuhnutí. Čerstvě omítnutou plochu je potřeba udržovat 2 dny ve vlhkém stavu. Omítka se nesmí přímo vyhřívat.

Elektrické a instalační drážky, spáry ve zdivu apod. je potřeba před samotným omítáním vyplnit vhodným materiálem. Dveřní a okenní překlady, přechody různých materiálů doporučujeme vyztužit armovací sítí, aby poté nedošlo k popraskání omítky. Několik hodin před omítáním je vhodné osadit rohy omítkovými lištami.

Suchá směs Baumit jádrové omítky může mít při nedostatečné osobní hygieně vliv na pokožku nebo sliznici. Chraňte se při práci rukavicemi, při přípravě směsi oči brýlemi a dýchací cesty respirátorem, který koupíte za pár korun v místním obchodě, kde prodávají barvy laky.

Připravíme si míchačku, zednickou lžíci, strhávací lať, hladítko. Toto nářadí je po práci potřeba očistit vodou, než dojde k zaschnutí:

1. Nejdříve se nalije voda, 7-8 litrů čisté vody na 40kg suché směsi. Za stálého míchání vsypáváme omítkou směs. Doba mísení 3-5 minut. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně, aby na konci míchání byla omítka požadované konzistence.

2. Rozmíchanou směs následně nahodíme v celé ploše zednickou lžící na podklad. Nahazujeme vždy od podlahy ke stropu po úsecích cca. 1mm. Tloušťka vrstvy 10-25mm (při větších tloušťkách doporučujeme dvouvrstvé zpracování – nanášení druhé vrstvy se provádí na čerstvě zavadlou první vrstvu).

3. Nanesenou omítku zarovnáme a stáhneme do roviny.

Při omítání větší plochy doporučujeme na stěnu vytvořit terče z omítkové směsi o rozteči cca 1 m vodorovně i svisle. Do terčů osadíme dřevěné vodící lišty (svisle) s šířkou 10-25 mm. Pomocí metru polohu vodících lišt umístíme do svislé polohy , aby vymezovaly námi vybranou tloušťku omítky. Mezi dvě vodící lišty se provede pruh omítky. Dále postupujeme tak, jak je uvedeno výše.

Před nanášením dalších materiálů je nutné dodržet technologickou přestávku 10 dní na 10mm.

 

Fasady-shop.cz je certifikovaný partner společnosti Baumit zajišťující maloobchodní i velkoobchodní prodej.

Kompletní nabídku omítek Baumit naleznete na zde: Baumit jádrové omítky

Fotografie