Zdravé bydlení bez nadměrné vlhkosti díky injektáži a sanaci zdiva

29.12.2017Objevují se ve Vašem domě plísně v pravidelných intervalech? Pokoušíte se jí všemi možnými způsoby zbavit, ale dlouhodobě nic nepomáhá? Problém může být ve špatné funkčnosti izolace zdiva.

Injektáž zdiva i sanace zdiva se provádí především u starších vlhkých a historických staveb. Nejdůležitějším krokem je vysušení zdiva a ve vlhkých podložích je zásadní drenáž, která zahrnuje odvedení zdrojů vody, kterou zdi nasávají.

Jedním ze způsobů je podřezání zdiva s následnou izolací. Do zdiva se poté vtlačují nerezové izolační plechy nebo se dále využívá podřezání zdiva diamantovým lanem. Injektáž nahrazuje mechanické způsoby izolace jako je již zmíněné podřezávání, vtlačování plechů apod.

Tato metoda injektáže má výhodu v tom, že nenarušuje statiku zdiva. K tomuto účelu se užívají různé injektážní krémy.

Co pomáhá sanace  a injektáž zdiva vyřešit? Odstraňuje dlouholeté potíže s vlhkostí zdiva, opadáváním omítek a likviduje rovněž vzniklé plísně. Pokud mají Vámi obývané prostory tento nepříjemný problém, již déle neváhejte a nenechte plísně ohrožovat Vaše zdraví. Provedeme průzkum, který odhalí zdroj vlhkosti, a následnou sanací odstraníme její negativní dopady.


Fotografie - Zdravé bydlení bez nadměrné vlhkosti díky injektáži a sanaci zdiva