Designové výplně do balkónů

25.11.2020Základem pro realizaci balkónových výplní i výplní zábradlí jsou kvalitní jackely. Jen tak je možné zrealizovat stavbu balkónu a zábradlí opravdu dobře.

Při řešení balkónových výplní je třeba dbát především na bezpečnost. Nesmí dojít k prasknutí či prolomení balkónové výplně. Většinou se balkóny nachází ve velké výšce a následky této vady balkónové výplně by byly fatální. Proto není radno na balkónových výplních šetřit.

Kvalitní jackely musí vždy projít mnoha testy, v rámci kterých jsou zkoušeny z odolnosti vůči nárazu apod. Náraz je veden doprostřed, kde se nachází předpokládané nejslabší místo jackelu. Jackel nesmí prasknout ani se jinak zásadně poškodit. Pro dobře otestované jackely vyhledávejte firmy, kterým na bezpečnosti velmi záleží. Měla by být na prvním místě.

Rovněž je nutné pečlivé vybroušení spojů tak, aby nemohlo dojít k poraněním. Práce musí být provedeny precizně, jen tak může být dosaženo maximálního komfortu pro zákazníka.

Stejně, jako musí být pevné a kvalitní výplně do balkónů, tak i u výplně zábradlí je velký důraz kladen na odolnost, a to ze stejných důvodů jako u balkónových výplní.

Starší lidé se o výplň zábradlí při chůzi do schodů i ze schodů rádi opřou a odpočinou si tak. Také dětské hry jsou mnohdy nevyzpytatelné, a nezřídka tak musí výplně zábradlí odolávat velkým nárazům. Z tohoto důvodu je záhodno vybírat opravdu dobře otestované kvalitní jackely i do zábradlí.

Pro zákazníky je rovněž důležitá také estetická stránka výplní. Vybírat lze z několika materiálů. Jackely mohou být zhotoveny z tahokovu, laserem pálené výplně s individuálním návrhem designu, dřeva, či ze skla.

Všechny tyto služby nabízí firma Service Quality SAG, s.r.o., sídlící v Brně. Pro více informací o realizaci a možnostech vaší balkónové výplně či výplně zábradlí navštivte jejich stránky www.fe-konstrukce.cz.


Fotografie - Designové výplně do balkónů