Články & návody


Katalog

STŘECHY Rosskohl - klempířství, pokrývačství, tesařství v Olomouci a okolí.

 

Fasady-shop.cz - Fasádní barvy, zateplení, omítky Baumit - maloobchodní i velkoobchodní prodej.

 

Keramika CZ s.r.o. - Velkoformátová dlažba a obklady různých tvarů, designu a barvy.

  

A-Z STAVBY Blažek s.r.o. - Kompletní stavební práce Brno.

 

FINEP CZ a.s. - Developer, jenž staví moderní novostavby v Praze.

 

KLIMASPOL. spol. s r.o. - Dodávka, montáž a komplexní servis klimatizací v Brně a okolí.

   

Oknoplastik s.r.o. - Výroba a montáž oken na míru.

 

Quality Group s.r.o. - Technický a stavební dozor.

 

CASCADE-kuchyně s.r.o. - Nábytek na míru.

 

Bíba-zahradní architektura, s. r. o. - projekce, realizace a údržby zahrad a veřejné zeleně.

Základová deska

Víte, co je to základová deska? Co všechno zastřešuje? Nejde jen o vylití betonu. Každá základová deska má svá specifika a postupy, které je třeba dodržet. Přeci jen chybně provedené základy jen těžko přispějí ke klidnému životu v novostavbě.

 

 

Na co vše je při stavbě základové desky myslet?

  • Základová spára
  • Základové pasy
  • Základová deska
  • Kvalita betonu
  • Geologický průzkum
  • Ztracené bednění
  • Hydroizolace
  • a další

Prvním úkolem při stavbě základové desky je určena geodetovi. Ten musí zaměřit rozměry budoucí novostavby jak směrově, tak i výškově, a to včetně osazení stavebních laviček. Následně je potřeba umístit základové pasy, které jsou nedílnou součástí stavby základové desky.

Projektová dokumentace základové desky

Základová deska má samostatný výkres ve vypracovaném projektu, který je součástí projektové dokumentace. Udává jakým způsobem je potřeba základovou desku založit, do jaké hloubky a především jaké materiály použít pro správnou stavbu základů novostavby.

Součástí je projekt sítí a podzemního vedení, které základy prochází.

Co obnáší výkopové práce

Základy přenášejí celou váhu novostavby na půdu. Pro tyto účely se využívá takzvaných betonových či železobetonových základových pasů, výjimečně i plotů, tedy sloupy pod plošnými základy. Tyto prvky přenášejí zatížení třením o okolní zem a v dostatečné hloubce se opírají o nosnou vrstvu zeminy. V těchto případech je nutné provést geologický průzkum, jelikož ne všude je zemina stejná a výsledku následně přizpůsobit jednotlivé stavební prvky a techniky.

Specifikum je u novostaveb, které jsou podsklepeny. V tomto případě je nutné při vyšší hladině spodní vody založit takzvanou vanu, která odolává tlaku právě podzemních vod. Obecně však platí, že domy bez sklepení se zakládají do nezámrzné hloubky 80 až 100 centimetrů. Šířka je závislá na zmíněném geologickém průzkumu. Běžně se jedná ho šířku 30 až 50 centimetrů, ve výjimečných případech i 60 centimetrů šíře. Zde si můžete prohlédnout některé realizace základových desek (jak to vypadá).

Jaká je hloubka a plocha základové desky

Půdorys je vždy o něco větší, nežli ložná plocha určena pro zdivo. Hloubka základů se liší půdním složením, ale vždy musí být dostatečná a rovnoměrná. V opačném případě riskujeme, že nastanou možné poruchy, vycházející právě ze špatného založení novostavby.

V tomto případě vstupuje do procesu možný zásyp i násyp, který určuje výši základové spáry.

Co je základová spára

Rovina, kde se základní konstrukce domu potkává se zeminou. V tomto bodě je třeba geologického průzkumu, který rozhodne o podloží, tedy i zvolené technice výstavby základové desky. Zemina může být skalní a poloskalní, soudržná, nesoudržná či složena z navážky. Nejlepší vlastnosti má zemina skalní a poloskalní, ovšem nejčastěji se setkáváme se zeminou soudržnou a nesoudržnou. Navážka má také velmi dobré vlastnosti, setkáváme se s ní především na místech starších průmyslových areálů či u městské zástavby.

Co spojuje základové pasy

Základové pasy spojují základovou desku, podsypávají se štěrkopískem, štěrkem nebo kačírkem. Prvním úkolem je založení řady z dutých tvárnic, které se vylívají betonem stejné jakosti, jako u vylití základových spár. Tvárnice se skládají na pasy po obvodu domu a pod nosné zdi. Tento proces má obecné pojmenování - ztracené bednění. Touto prací nám vznikne přesný obvod domu, který následně obedníme dřevěným bedněním a naměříme přesnou výšku základové desky. Poté se podsype a přechází se na položení veškerého kanalizačního potrubí a vodovodní přípojky. Nakonec se přípojky obsypou pískem, který bude chránit před možným poškozením. Vše následně zpevní zhuštěná štěrková drť.

Finální vylití betonu

Základová deska se následně vylije betonem. Tento beton je jiné jakosti, než ten, který se používal doposud. Základové pasy používají beton typu B 15 a pro základovou desku patří beton B 20. Plochá se prokládá kari sítí a nalitý beton se uhlazuje hliníkovou latí. Teploty okolního vzduchu při této činnosti bývají maximálně do - 5 °C, je ale lepší pracovat v přijemných klimatických podmínkách. Extrémní horko výstavbě také významně nepomůže.

Jaké jsou izolace základové desky

Tepelná izolace základů - Nejčastěji je prováděna z extrudovaných polystyrénu. Spojují se na pero a drážku, která se od zásypu odděluje textílií. Tloušťka se pohynuje v rozmězí 100 - 300 milimetrů.

Izolace proti zemní vlhkosti a vodě - Bez složitostí, jednoduše. Žádné zakroucené tvary. Voda musí přicháze napřímo v co nejmenších zákrutech a ideálně v jedné až dvou rovinách. Můžeme si vybrat, zda bude izolace proti zemní vlhkosti a vodě vedena mezi základy nebo nadzákladovou konstrukcí, případně je možnost izolovat základy. Využívá se nejčastěji živičné vyztužené pásy nebo fólie či hydroizolační stěrky. To samé platí i pro Izolace proti podzemní tlakové vodě.

Fotografie