Kolik tepelné energie uniká z rodinného domku okny?

17.8.2010Na tuto otázku není jednoduché odpovědět, protože jednak vždy záleží na tom, o jak izolovanou stavbu se jedná, jednak jaké jsou tepelné zisky z vnitřního prostředí a jaké ze slunce. Poněvadž jde o velmi častou otázku a protože ji výrobci různých materiálů často zneužívají pro propagaci svých systémů, je zde spočítaný jeden obvyklý rodinný domek v různých variantách použitých materiálů. Výsledky jsou uvedeny v příloze 1. Zde je zajímavé nejen procentuální rozložení tepelných ztrát mezi jednotlivé konstrukce, ale i různé roční potřeby tepla pro různé provedení jednoho a téhož domu.

Pro výpočet byl zvolen jednotný tvar domu, který je typický pro 70. léta. Pro výpočet tepelných ztrát však není ani tak rozhodující tvar domu jako velikost a kvalita jednotlivých konstrukcí oddělující vnější prostor od vnitřního. Důležitá je pochopitelně i orientace ke světovým stranám a zastínění jednotlivých stran. Počítaný dům má čtvercový půdorys 10 x 10 m, dvě obytná vytápěná podlaží. Okna mají celkovou plochu 30 m2, stěny 210 m2, obestavěný prostor je 600 m3. Možný vzhled domu je na obr. 1, ale dům může mít i jiný vzhled. Dům byl vždy posuzován s využitím tepelných zisků z oslunění a z vnitřních zdrojů a bez nich (varianta A a B). Tento dům se počítal v následujících variantách:

Varianta 1: Klasický starší dům, stěny se součinitelem prostupu tepla U = 1,4 W/(m2.K) (například cihelná stěna z plných cihel o tloušťce 45 cm), okna dvojitá, strop hurdiskový s izolací z pěnového polystyrénu o síle 4 cm, podlaha na terénu s izolací 2 cm a tepelné mosty ve výši ΔU= 0,1 W/(m2.K).

Varianta 2: Stejný dům, ale stěna je zateplená 10 cm pěnového polystyrénu.

Varianta 3: Opět stejný dům, ale okna jsou vyměněná za plastová se součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/(m2.K).

Varianta 4: Opět stejný dům, pouze střecha má dodatečnou tepelnou izolaci o síle 10 cm.

Varianta 5: Tato varianta představuje celý dům tepelně izolován tak, jak popisují předchozí varianty 2 až 4.

Varianta 6: Tato varianta prezentuje stejný dům provedený podle požadavků současné normy na tepelné izolace

Varianta 7: Opět vychází z normy. Tentokrát jsou však použity doporučované hodnoty tepelných izolací. Navíc předpokládáme lepší řešení tepelných mostů, které se projeví jejich minimalizací na polovinu.

Varianta 8: Tato varianta představuje dům, který je možné si v současné době běžně postavit bez nějakých extrémních nákladů na stavbu. Plastová okna mají součinitel prostupu tepla U = 1,1 W/(m2.K), stěna je sendvičová s 16 cm tepelného izolantu, na stropě je 26 cm izolace, v podlaze 10 cm. Předpokládá se, že pozornost bude věnována zejména tepelným mostům, které se zde snížily na hodnotu ΔU = 0,02 W/(m2.K).

Příloha 1 Procentuální úniky tepla jednotlivými konstrukcemi

tab1

tab2

tab3

tab4

rd

Ing. Roman Šubrt, specialista na oblast energií, energetický auditor www.e-c.cz, 23.12.2008


Fotografie - Kolik tepelné energie uniká z rodinného domku okny?