Průkaz energetické náročnosti budov

18.10.2010Průkaz energetické náročnosti budovy a Energetický štítek obálky budovy určuje energetickou náročnost budovy. Stejně jako si můžete koupit ledničku podle její energetické třídy, budete si tak moci vybrat dům. Energetická náročnost budov se stane dalším určujícím faktorem ceny nemovitosti.Průkaz energetické náročnosti budov viz vyhláška č. 148/2007 o energetické náročnosti budov.

Podle novely energetického zákona (177/2006 Sb.) od 1. 1. 2009 je průkaz energetické náročnosti budovy nedílnou součástí projektové dokumentace pro novostavby, pro energeticky významné změny budov (např. zateplení budovy) s podlahovou plochou nad 1000 m2 a při prodeji nebo pronájmu těchto budov a jejich částí.

Energetický průkaz náročnosti budovy hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují.

Pokud již jste majiteli takového průkazu, nesmí být starší 10 let.

Provozovatelé objektů s podlahovou plochou větší než 1000 m2 budou mít za povinnost takový energetický průkaz vystavit na veřejném místě.Jedná se například o školy, zdravotnické objekty, ubytovací a stravovací objekty, kulturní objekty atd.

Energetický štítek obálky budovy

Energetický štítek obálky budovy dle ČSN 730540-2:2007

nahrazujeenergetický štítek obálky budovy

původní Energetický štítek budovy.

Energetický štítek klasifikuje budovy do následujících kategorií:

A – velmi úsporná U ≤ 0,3

B – úsporná U ≤ 0,6

C – vyhovující U ≤ 1,0

D – nevyhovující U ≤ 1,5

E - nehospodárná U ≤ 2,0

F – velmi nehospodárná U ≤ 2,5

G – velmi nehospodárná U > 2,5

Budovy A – C jsou vyhovující.

Autor: Václav Sigmund, student VUT FAST v Brně, 20.10.2008


Fotografie - Průkaz energetické náročnosti budov