Tepelné mosty

18.10.2010Téma teplených mostů dnes stále více nabývá na významu a to z důvodu stále rostoucích energetických nároků na budovy.Tepelné mosty existovaly již mnohem dříve, tento problém však nebyl znám.

Tepelné mosty ovlivňují budovu z několika hledisek:

1) energetického
2) hygienického
3) statického

Co jsou to teplené mosty a kde vznikají?

Tepelný most, je místo ve stavbě, které vede zvýšeně tepelnou energii. Z toho plyne, že na takovém místě uniká více tepelné energie a to má za následek chladnější povrch budovy v interiéru a teplejší v exteriéru než je povrch okolních konstrukcí.

Tepelné mosty vznikají na styku konstrukcí o různých tepelných vlastnostech ( například okenní překlad z ocelového nosníku a cihelné zdivo, v tomto případě se musí styk nosníku a zdiva izolovat izolačním materiálem, další případ může být styk zatepleného obvodového pláště s nezateplenou částí).

Vznik tepelných mostů může způsobovat také proudění vzduchu.

1) Energetické hledisko

Vliv tepelných mostů na energii budovy je zcela patrný. Místa, kde vznikají teplené mosty odvádějí tepelnou energii z budovy rychleji a tím pádem máme větší náklady na vytápění.

Na níže uvedeném termogramu vidíme nezateplený objekt, který je v podstatě jeden velký tepelný most.

tepelné mosty1

Na tomto termogramu vidíme zateplený rodinný dům s mírnými tepelnými mosty v oblasti soklové části.

tepelné mosty2

2) Hygienické hledisko

Z tohoto hlediska jsou tepelné mosty nebezpečné hned z několika důvodů.
Na styku chladnější části budovy v interiéru a teplejší v exteriéru mohou kondenzovat vodní páry, být zvýšená vlhkost a to má za následek růst plísní a koncentraci různých alergenů. Tyto faktory mají velmi negativní vliv na pohodu bydlení. Plísně však mohou růst i skrytě, tento fakt má pak katastrofální vliv na mikroklima budovy.

3) Statické hledisko

Statiku domu tepelné mosty ohrožují tím, že mohou způsobit kondenzaci vodních par v nosných částech konstrukce budovy. To má za následek u kovových části ke korozi, u dřevěných vede k hnilobě a u dalších částí například poškození mrazem v důsledku pnutí.

Autor: Václav Sigmund, student VUT FAST v Brně, 9.11.2008


Fotografie - Tepelné mosty