Články & návody


Katalog

 Fasady-shop.cz - Fasádní barvy, zateplení, omítky Baumit - maloobchodní i velkoobchodní prodej.

 

Keramika CZ s.r.o. - Velkoformátová dlažba a obklady různých tvarů, designu a barvy.

 

KADAŇKA stav s.r.o. - Celková rekonstrukce bytu.

 

A-Z STAVBY Blažek s.r.o. - Kompletní stavební práce Brno.

 

FINEP CZ a.s. - Developer, jenž staví moderní novostavby v Praze.

 

KLIMASPOL. spol. s r.o. - Dodávka, montáž a komplexní servis klimatizací v Brně a okolí.

  

SEDMA International s.r.o. - Bezrámová posuvná okna a dveře.

 

Oknoplastik s.r.o. - Výroba a montáž oken na míru.

 

Quality Group s.r.o. - Technický a stavební dozor.

 

CASCADE-kuchyně s.r.o. - Nábytek na míru.

 

Komíny Plachý - Třísložkové (dvoupláštové) nerezové komíny.

Tepelné mosty

Téma teplených mostů dnes stále více nabývá na významu a to z důvodu stále rostoucích energetických nároků na budovy.Tepelné mosty existovaly již mnohem dříve, tento problém však nebyl znám.

Tepelné mosty ovlivňují budovu z několika hledisek:

1) energetického
2) hygienického
3) statického

Co jsou to teplené mosty a kde vznikají?

Tepelný most, je místo ve stavbě, které vede zvýšeně tepelnou energii. Z toho plyne, že na takovém místě uniká více tepelné energie a to má za následek chladnější povrch budovy v interiéru a teplejší v exteriéru než je povrch okolních konstrukcí.

Tepelné mosty vznikají na styku konstrukcí o různých tepelných vlastnostech ( například okenní překlad z ocelového nosníku a cihelné zdivo, v tomto případě se musí styk nosníku a zdiva izolovat izolačním materiálem, další případ může být styk zatepleného obvodového pláště s nezateplenou částí).

Vznik tepelných mostů může způsobovat také proudění vzduchu.

1) Energetické hledisko

Vliv tepelných mostů na energii budovy je zcela patrný. Místa, kde vznikají teplené mosty odvádějí tepelnou energii z budovy rychleji a tím pádem máme větší náklady na vytápění.

Na níže uvedeném termogramu vidíme nezateplený objekt, který je v podstatě jeden velký tepelný most.

tepelné mosty1

 

Na tomto termogramu vidíme zateplený rodinný dům s mírnými tepelnými mosty v oblasti soklové části.

tepelné mosty2

2) Hygienické hledisko

Z tohoto hlediska jsou tepelné mosty nebezpečné hned z několika důvodů.
Na styku chladnější části budovy v interiéru a teplejší v exteriéru mohou kondenzovat vodní páry, být zvýšená vlhkost a to má za následek růst plísní a koncentraci různých alergenů. Tyto faktory mají velmi negativní vliv na pohodu bydlení. Plísně však mohou růst i skrytě, tento fakt má pak katastrofální vliv na mikroklima budovy.

3) Statické hledisko

Statiku domu tepelné mosty ohrožují tím, že mohou způsobit kondenzaci vodních par v nosných částech konstrukce budovy. To má za následek u kovových části ke korozi, u dřevěných vede k hnilobě a u dalších částí například poškození mrazem v důsledku pnutí.

Autor: Václav Sigmund, student VUT FAST v Brně, 9.11.2008

Fotografie