Články & návody


Katalog

 Fasady-shop.cz - Fasádní barvy, zateplení, omítky Baumit - maloobchodní i velkoobchodní prodej.

 

Keramika CZ s.r.o. - Velkoformátová dlažba a obklady různých tvarů, designu a barvy.

 

KADAŇKA stav s.r.o. - Celková rekonstrukce bytu.

 

A-Z STAVBY Blažek s.r.o. - Kompletní stavební práce Brno.

 

FINEP CZ a.s. - Moderní novostavby v Praze

 

KLIMASPOL. spol. s r.o. - Dodávka, montáž a komplexní servis klimatizací v Brně a okolí.

  

SEDMA International s.r.o. - Bezrámová posuvná okna a dveře.

 

Oknoplastik s.r.o. - Montáž a výroba oken na míru.

 

Quality Group s.r.o. - Technický a stavební dozor.

 

CASCADE-kuchyně s.r.o. - Nábytek na míru.

 

Komíny Plachý - Třísložkové (dvoupláštové) nerezové komíny.

Hmoždinky bez tepelného mostu - Baumit StarTrack

Systém Baumit StarTrack dříve označovaný jako Baumit Klebeanker, jsou kruhové plastové kotvy, které se osazují přímo na zdivo, pokryjí se lepidlem, na které se pak nalepí fasádní desky. Baumit StarTrack tak vytvoří další styčné body, pevně spojené s jádrem nosné stěny. Tím pádem se nemusí fasádní desky Baumit EPS-F, Baumit open nebo Baumit open reflect dodatečně upevňovat pomocí různě dlouhých hmoždinek procházejících tepelně izolační vrstvou. Jejich nosnou funkci si dokonale vezmou na starost lepící kotvy Baumit StarTrack v počtu 6 kusů na 1 metr čtverční, rozmístěné v ploše max. 40 x 40 cm. Krajní řady smí být od rohu budovy a od soklového profilu vzdáleny max. 10 cm.

Předpokladem úspěšného použití je kompletní zpracování tepelně izolačního systému Baumit!

Baumit StarTrack šetří peníze. Přitom je jedno, jaká je tloušťka izolačních desek. Ať už se jedná o tloušťku 10cm nebo 20cm, vždy se použije stejná lepící kotva Baumit StarTrack. Tím odpadá dokupování delších či pevnějších hmoždinek a vrtáků.

U klasického upevňovacího systému prochází hmoždinky izolačními deskami. Tím vznikají tepelné mosty, kterými teplo prostupuje, zhoršuje se kvalita izolace domu a zvyšují se náklady na energii. U lepících kotev Baumit StarTrack je to ale zcela jinak. Ty se osazují přímo na nosné zdivo pod tepelně izolační desky a nedochází tak k jejich prostoupení. Z toho důvodu nedochází k žádným tepelným mostům.

Další výhodou je časová úspora. Klasické hmoždinkování je časové náročné. Než můžeme začít s osazováním, musí být lepidlo pod deskami dostatečně zatvrdlé. Hlavy hmoždinek je navíc potřeba zatřít stěrkou. Použijeme-li Baumit StarTrack, můžeme lepit izolační desky ihned po osazení kotev, protože odpadá čekání na zatvrdnutí lepidla a stěrkování hmoždinek.

Rozdělujeme 3 druhy kotev Baumit Klebeanker:

  • Baumit StarTrack red – červený, do cihel s omítkou, plní, děrované i porobeton, délka trnu 88 mm, balení 300 ks
  • Baumit StarTrack blue – modrý, do betonu, délka trnu 55 mm, balení 300 ks
  • Baumit StarTrack green – zelený, pro systémy se ztraceným bedněním a starými omítkami, délka trnu 138 mm, balení 200 ks

Při montáži si nejdříve např. pomocí šňůry a olovnice vyznačíme rastr 40 x 40 cm pro umístění Baumit StarTrack.

Hloubka vrtaného otvoru pro Baumit StarTrack red musí být nejméně 9 cm a pro Baumit StarTrack blue 6 cm. Příklep se smí použít pouze při vrtání do betonu či plných cihel.

Baumit StarTrack se vsadí do vyvrtaného otvoru a upevní se zatlučením plastového trnu.

Bezprostředně před osazováním tepelně izolačních desek se na kotvy Baumit StarTrack nanesou cca. 1-2 cm tlusté bochánky lepidla. Poté se klasicky nanese na izolační desku lepidlo ve formě okrajového pásu a tří středových „buchet“. Desky se způsobem „čerstvé do čerstvého“ osadí na ploše s ještě nezatuhlým lepidlem na kotvách Baumit StarTrack. Dále se pokračuje normálním klasickým způsobem k dokončení fasády.

Další informace naleznete na stránkách www.baumit.cz a také na specializovaném e-shopu zaměřeného na Fasády Baumit - www.fasady-shop.cz.

Fotografie